Všeobecné podmínky pro pronájem

Chalupa Dalibor, Dolní Hedeč 12, Králíky 561 69

Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi pronajímatelem chalupy DALIBOR (dále jen předmět nájmu) a nájemcem.

Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká připsáním zálohové platby v době splatnosti na níže uvedený účet pronajímatele.

Předmět nájmu se pronajímá jako celek. Provozovatel se po dobu vašeho pobytu v předmětu nájmu nezdržuje, může se však v průběhu pobytu přijet přesvědčit, zda jsou dodržovány podmínky nájmu.

Příjezd na týdenní pobyt je vždy v sobotu ve 14:00 hodin nebo dle dohody, pobyt končí následující sobotu a chalupa se předává zpět pronajímateli do10 hodin. V jiných pobytových termínech je příjezd v den začátku pobytu ve 14 hodin nebo dle dohody a chalupa se předává zpět pronajímateli poslední den pobytu do 10 hodin nebo dle dohody. Minimální doba pobytu jsou 2 noci. Individuální dohoda je možná.

Nájemce zodpovídá za předání předmětu nájmu ve stavu, v jakém ji přebíral, tzn. uklizeném (věci na původních místech, umytá kuchyň vč. nádobí, čisté koupelny / WC, podlahy vytřené a postele svlečené). V den odjezdu je přípustné poslední použité nádobí uložit do myčky a myčku zapnout (chalupa musí být předána v takovém stavu, v jakém byla přebrána) cena za úklid bude stanovena individuálně na místě dle následujícího klíče:

Uklizeno 0Kč

Neuklizeno + 1200Kč

Značný nepořádek + 2500Kč

Dotazy na dostupnost přijímáme využitím on-line rezervačního systému, e-mailem, popř. telefonicky. Objednávka na pronájem je vždy písemná (e-mail: info@chalupadalibor.cz). Obratem Vám sdělíme, zda je požadovaný termín volný a v kladném případě vám budeme tento termín rezervovat po dobu 7 kalendářních dnů. Do této doby je potřeba uhradit bankovním převodem zálohovou platbu ve výši 50% z celkové ceny pobytu. V případě, že nebude zálohová platba v termínu uvedeném výše provedena, bude předběžná rezervace zrušena a tento termín bude dostupný pro další klienty. Termínem úhrady se rozumí datum, kdy byla částka připsána na účet pronajímatele.

Energie od 1.1.2023 – 31.12.2023
El. energie se hradí na místě dle skutečné spotřeby 9,-Kč/kWh
Voda: 1 m3 / noc zdarma (100,-Kč/m3).

Bankovní spojení – číslo účtu: 123-4830240247/0100

 Variabilní symbol bude sdělen pronajímatelem v zálohové faktuře. Po složení zálohové platby a jejím připsáním na účet Vám bude zasláno e-mailem potvrzení o přijetí zálohové platby. Od tohoto okamžiku je objednávka pro nájemce i pronajímatele závazná. Doplatek ceny za pronájem je nájemce povinen uhradit nejpozději 30 dní před objednaným termínem. V případě nesplnění této povinnosti má pronajímatel právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu nesplnění povinnosti nájemce se nájemcem uhrazená záloha stává smluvní pokutou sloužící k úhradě pronajímatelem vynaložených nákladů spojených se závaznou rezervací. V případě objednávky pobytu na „last minute“ probíhá úhrada v plné ceně (není rozložena na zálohu a doplatek)

Storno podmínky – Nájemce může odstoupit od smlouvy bez udání důvodů, pronajímatel má však právo uplatnit vůči němu storno poplatky. Storno musí nájemce provést písemně (e-mail), pronajímatel vyrozumí nájemce o přijetí storna rovněž písemně (e-mail). Rozhodné je datum dne přijetí e-mailu.

Storno poplatku 60 a více dní před začátkem pobytu – bez poplatku.

Storno poplatku 59-30 dní před začátkem pobytu 25% z ceny zálohy

Storno poplatku 29-21 dní před začátkem pobytu 38% z ceny zálohy

Storno pobytu 20-14 dní před začátkem pobytu 55% z ceny pobytu v případě že byla uhrazena konečná faktura. V opačném případě je vratná část 10% z ceny zálohy.

Storno pobytu 13-7 dní před začátkem pobytu 75% z ceny pobytu v případě že byla uhrazena konečná faktura. V opačném případě je vratná část 5% z ceny zálohy.

Storno pobytu 6 a méně dní před začátkem pobytu 100% z ceny pobytu.

V případě, že nájemce nedorazí a neobsadí předem objednanou chalupu do 24 hodin od rezervovaného pobytu, účtujeme rovněž storno poplatek ve výši 100% z ceny pobytu a pobyt se ruší bez náhrady. Toto neplatí v případě, že nájemce o pozdějším nástupu na pobyt pronajímatele s předstihem telefonicky nebo e-mailem upozorní a dojde k nějaké dohodě. V případě, že nájemce ze svého rozhodnutí ukončí svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nemá nárok na jakoukoliv náhradu.

Nájemce je povinen dodržovat a řídit se Všeobecnými podmínkami pro pronájem chalupy DALIBOR, pronajímatel si vyhrazuje právo okamžitě ukončit pobyt v případě, že:

na pobyt nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu objektu (max. 16 osob) nebo vyšší počet osob, než byl sjednán

dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby pobytu (bez vědomí pronajímatele)

dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně (mimo vyhrazený prostor)

zjistí pobyt jakéhokoli nedomluveného domácího zvířete.

Ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za pronájem.

Z bezpečnostních důvodů nenechávejte děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí. Na pozemku se nachází venkovní jezírko a hrozí utonutí.

Vstup na pozemek je zajištěn elektronickými posuvnou bránou ovládanými GSM mobilem nebo dálkovým ovladačem. Při otevírání a zavírání brány dbejte zvýšenou pozornost, může dojít k poranění osob nebo poškození věcí (je zakázáno lezení nebo vožení na bráně).

Popis ovládání brány pomocí dálkového ovladače:

Horní tlačítko slouží k plnému otevření zastavení nebo vypnutí brány.

Spodní tlačítko slouží k otevření a zavření brány pro pěší.

Při využívání zázemí chalupy (sauny, vířivky, hřiště, fitness, manipulace s grilem) dbejte všech bezpečnostních pravidel.

Zákaz:

  • štípání dříví v interiéru chalupy (pokuta 1000,-)
  • koupání v jezírku (pokuta 5000,-)
  • konzumace alkoholu v prostoru wellnessu (pokuta 3000,-)
  • kouření v interiéru chalupy (pokuta 5000,-)
  • jiný přestupek, který se neztotožňuje v rámci lidské slušnosti (pokuta 3000,-)

 

PORUŠENÍM SI PRONAJIMATEL VYHRAZUJE PRÁVO OKAMŽITÉHO UKONČENÍ POBYTU BEZ NÁROKU NA VRÁCENÍ KAUCE + SI VYHRAZUJE PŘÍPADNÉ NÁHRADY NA VZNIKLOU ŠKODU.

 

Při každém opuštění objektu nebo vzdálení se od něj řádně uzamkněte dveře, včetně uzavření oken a zavření vjezdové brány.

Při vstupu do chalupy je nutné se přezout, vhodnou domácí obuv na přezutí si prosím vezměte s sebou.

Přes hlavní chodbu je zakázáno vnášet a vynášet věci jaké jsou například (kolo, lyže, lyžáky atd.).

Chalupa DALIBOR je vybavena ve venkovních prostorách kamerovým systémem k ochraně majetku dle občanského zákoníku.

Nájemci a jejich hosté se musí chovat k prostorám celé chalupy s veškerou péčí. Náhrada škody na předmětu nájmu, která vznikla zaviněním nájemcem, bude pronajímatelem vymáhána včetně případné náhrady škody způsobené nemožností předmět nájmu dále užívat.

V ceně pronájmu není obsaženo pojištění osob. Pronájem chalupy využívají nájemci na vlastní nebezpečí. Za úrazy a za poškození nebo odcizení majetku pronajímatel neodpovídá.

V ceně pronájmu je využívání celého objektu pro maximálně 16 osob za domluvené období, WI-FI, spotřeba vody, ložní prádlo, myčka na nádobí včetně tablet, pračky na prádlo včetně pracího prášku, toaletní potřeby, dřevo do krbu, utěrky na nádobí, ručníky u umyvadel, čistící prostředky.

Žádné skryté dodatečné poplatky než ty, co jste si objednali u nás neúčtujeme!!!

Při nástupu na pobyt při převzetí chalupy Nájemce předloží doklad totožnosti. Nájemce zodpovídá za jednání svých hostů.

Při nástupu se vybírá vratná kauce 8.000,-Kč (resp. 10 000,- Kč pro skupiny bez dětí a silvestrovský pobyt), která je určena na hrazení případných Vámi způsobených škod a platí se rekreační poplatky 10,- Kč za dospělou osobu a noc.

Od 1.1.2024 se vratná kauce zvyšuje o 2 000,-Kč (8 000,- na 10 000,- a 10 000,- na 12 000,- tisíc).

Řádné ukončení pronájmu a předání chalupy probíhá za asistence pronajímatele, resp. správce objektu. Předčasný odjezd bez řádného předání objektu znamená propadnutí kauce a následné uplatnění nákladů, které nájemce svým pobytem a jednáním pronajímateli způsobil.

GDPR

Prohlašuji, že objednávkou pobytu v objektu CHALUPA DALIBOR Dolní Hedeč 12 Králíky 561 69, souhlasím s tím, aby tato společnost dále zpracovávala a uchovávala mnou poskytnutá osobní data a údaje obsažené objednávkou pro účely vedení účetnictví DPPO, DPH (archivační povinnost).

Firma HK Zábradlí ( CHALUPA DALIBOR) zároveň stvrzuje, že vámi poskytnuté údaje neposkytne dalším jiným osobám či jiným obchodním společnostem.

V podrobnostech odkazuje společnost HK Zábradlí s.r.o. na příslušná ustanovení zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46 EYS (Obecně nařízení ochraně osobních údajů).

Srdečně Vám děkujeme za respektování těchto podmínek a věříme, že na naší Chalupě DALIBOR prožijete nezapomenutelnou dovolenou!

Změny podmínek jsou vyhrazeny bez nutnosti informace o aktualizaci.

Těšíme se na Vás !