Aktuálně

Při nástupu bude požadován doklad o bezinfekčnosti dle aktuálního nařízení vlády ČR. V případě pozdního příjezdu je nutné odeslat potvrzení vyplněním formuláře včetně nahrání přílohy na stránce https://chalupadalibor.cz/covid-19/ . Pokud nebudou splněny státem stanového podmínky, klient nemůže být ubytován a refundace za neuskutečněný pobyt se bude řídit obchodními podmínkami chalupy Dalibor https://chalupadalibor.cz/podminky-pronajmu/ .

 

Děti do 12 let žádné potvrzení překládat nemusí.

Osoby 12-17 let se musí prokázat potvrzením o očkování nebo PCR testem ne starším jak 72 hod.

Osoby 18- xxx se musí prokázat potvrzením o očkování nebo proděláním nemoci COVID-19.

Osoby 18-xxx se musí prokázat alespoň jednou dávkou očkování + PCR testem ne starším jak 72 hod.

Lidé, kteří se ze zdravotních důvodů očkovat nemohou, se musí prokázat lékařskou zprávou a PCR testem ne starším jak 72 hod.

Potvrzení / Certifikát o bezinfekčnosti 

COVID-19 test